executive members of pokhara branch

Our Executive Members from Pokhara branch includes:

Ibindra Tiwari

President

Mr. Bhuwan Chhetri

Imm. Past President

Om Prakash Gaihre

Vice President

Dhan Bahadur Shahi

Secretary

Yuvaraj Paudel

Treasurer

Ganesh Bahadur Karki

Executive Member

Kamal Nath Baral

Executive Member

Pratibha Gaihre

Executive Member

Deb Bahadur Chetry

Executive Member

Cron Job Starts